miércoles, 15 de junio de 2011

SRA. SANES

15 JUNY 2011
Nom: CARMEN

Lloc: Casino, Cadaqués

La Sra Sanés, una Senyora de cap a peus, soriana d’origen cadaquesenca de totes totes, una marassa d’en Santi, en Tito i la Raquel, i una superàvia a hores d’ara... un dels trets característics d’ella per a mi és que és elegant, sempre que la creuo va ben arreglada, i l’altra és el seu accent sorià, de poques paraules però clares i concises... un cop més una dona forta que no li han vingut gaire fàcils, proves superades!, ella cap ben amunt i amb pas ben decidit, que és com camina, endavant i endavant, si senyor, i mirala a la foto que guapa i quina alegria a la mirada!!!!

La Sra. Sanés, una Señora de pies a la cabeza, soriana de origen cadaquesenca ya de todas todas, madraza de Santi, Tito y Raquel, y una superabuela donde las haya... una de sus características para mi es que es elegante, siempre que me la cruzo va bien arreglada y la otra es su acento soriano, mujer de pocas palabras pero claras y concisas... una vez más una mujer fuerte que para nada lo ha tenido fácil, pruebas superadas, ella cabeza bien alta con paso bien decidido, que és como son sus andares, adelante, siempre adelante, si señor, y mírenla en la foto que guapa y que alegría en su mirada!!!

1 comentario: